ธนาคารออมสิน (GSB)

จำนวนสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : 33 ประเภท ธนาคารออมสิน (GSB)

 • สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) – ธนาคารออมสิน

  • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล
  • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ใหม่
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 15 ปี ไม่ระบุ
 • สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • สินเชื่อสำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่งงาน ท่องเที่ยว
  • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระนาน10 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา ไม่ระบุ

 • สินเชื่อไปทำงานต่างประเทศ – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปทำงานต่างประเทศ
  • วงเงินสูงสุด 150,000 บาท
  • ผ่อนนาน 18 เดือน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 18 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา อายุ 20-60 ปี
 • สินเชื่อ GSB SMEs StartUP – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
  • วงเงินกู้สูงสุด 10,000,000 บาท
  • ผ่อนนาน 10 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME 1 - 10 ปี ไม่ระบุ

 • สินเชื่อเพื่อการศึกษา (Education Loan) – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
  • ดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
  • ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 10 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป

ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)