ธนาคารออมสิน (GSB)

จำนวนสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : 33 ประเภท ธนาคารออมสิน (GSB)
 • สินเชื่อเพื่อการศึกษา (Education Loan) – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • สามารถขอสินเชื่อได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
  • ดอกเบี้ยต่ำ แบบลดต้นลดดอก
  • ผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 10 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 10 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ดำเนินธุรกิจได้มั่นคงมากขึ้น
  • วงเงินสูงสุด 5 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 25 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ 7 - 25 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อเคหะ – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • วงเงินให้กู้สูง 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
  • ดอกเบี้ยต่ำ
  • ผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 30 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 30 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • ช่วยเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับชีวิต
  • วงเงินสูง 10,000,000 บาท
  • ผ่อนนาน 15 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 15 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ
  • วงเงินกู้สูง 10 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระนาน 7 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME สูงสุด 7 ปี ไม่ระบุ

 • สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี
  • ไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อสวัสดิการ – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • วงเงินสูงถึง 5,000,000 บาท
  • ชำระคืนสูงสุดถึง 20 ปี
  • เงินกู้ที่ผ่อนชำระได้
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อบุคคล สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี และหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา อายุ 20 ปีขึ้นไป

ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)