ธนาคารออมสิน (GSB)

จำนวนสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : 33 ประเภท ธนาคารออมสิน (GSB)
 • สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 8 ปี
  • ไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อสวัสดิการ – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • วงเงินสูงถึง 5,000,000 บาท
  • ชำระคืนสูงสุดถึง 20 ปี
  • เงินกู้ที่ผ่อนชำระได้
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อบุคคล สำหรับใช้บุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 15 ปี และหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 20 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้ และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • สินเชื่อ SMEs O/D Top-up – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน
  • วงเงินกู้สูง 10 ล้านบาท
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME ไม่ระบุ (โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ) ไม่ระบุ
 • สินเชื่อธุรกิจห้องแถว – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • ช่วยเพิ่มเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
  • วงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท
  • ผ่อนชำระนานถึง 10 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ 1 - 10 ปี ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
 • สินเชื่อ OD Happy life – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • ช่วยส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงินของลูกค้า
  • วงเงินกู้สูงถึง 10,000,000 ล้านบาท
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ พิจารณาทบทวนสัญญาทุก 1 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุตอนที่ขอกู้กับระยะเวลาในการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 65 ปี

 • สินเชื่อสานฝันสู่อาชีพ – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • วงเงินกู้ 50,000 บาทต่อราย
  • อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน
  • ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 5 ปี ปลอดการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 3 เดือน อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อแบบฉับพลัน – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • ตอบรับทุกความจำเป็นในการใช้จ่ายฉุกเฉิน
  • อัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 1 ต่อเดือน
  • ผ่อนนานสูงสุด 6 เดือน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 6 เดือน อายุ 20 – 65 ปี

 • สินเชื่อครู – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • เป็นเงินทุนสำหรับข้าราชการครู นำไปชำระหนี้สถาบันการเงิน
  • ผ่อนชำระได้นานสูงสุด 30
  • วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ กรณีบุคคลค้ำประกัน ไม่เกิน 10 ปี และกรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ไม่เกิน 30 ปี อายุ 20 – 65 ปี

ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)