ธนาคารออมสิน (GSB)

จำนวนสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : 33 ประเภท ธนาคารออมสิน (GSB)
 • สินเชื่อประชาชนสุขใจ – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท
  • ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อออมสุขใจ – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • วงเงินกู้สูงสุด 200,000 บาท
  • ผ่อนนาน 8 ปี
  • ดอกเบี้ยถูกเพียง 1.00 ต่อเดือน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด) อายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

 • สินเชื่อคืนความสุข – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • ไม่ต้องใช้หลักประกัน
  • ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน
  • ผ่อนชำระนาน 5 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) อายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์ – ธนาคารออมสิน (GSB)

  • ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน สำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์
  • วงเงินสูงสุด 10 ล้านบาท
  • ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อบุคคล กรณีใช้บุคคลค้ำประกันหรือไม่มีบุคคลค้ำประกันให้กู้ได้ไม่เกิน 10 ปี และกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ ให้กู้ได้ไม่เกิน 20 ปี ไม่ระบุ

 • สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS) – ธนาคารออมสิน

  • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล
  • วงเงินสูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ใหม่
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 15 ปี ไม่ระบุ

ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)