ธนาคารกรุงไทย (KTB)

จำนวนสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : 66 ประเภท
 • สินเชื่อกรุงไทยซัพพลายเออร์ไฟแนนซ์ซิ่ง (KTB Supplier Financing)

  • เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ
  • ลดปัญหาเครดิตยาว หมุนเงินไม่ทัน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ประเภทเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) ระยะเวลาตั๋วใช้เงินแต่ละฉบับตามเครดิตเทอมที่ได้รับ สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ไม่ระบุ

 • สินเชื่อกรุงไทยคุ้มครองธุรกิจ – แบบทุนประกันคงที่ (KTB Business Assurance Term Loan)

  • สินเชื่อระยะยาวเพื่อนำไปชำระค่าเบี้ยกรมธรรม์ประกันชีวิต
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • ช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ประเภทเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan-T/L) พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย ไม่ระบุ
 • สินเชื่อธุรกิจ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  • เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve
  • อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ระยะยาว 4%
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  มีสัดส่วนรายได้ที่มาจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ
 • สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก (sSME Generic Product) – KTB

  • ให้วงเงินตามความต้องการของธุรกิจ
  • เพิ่มสภาพคล่องขยายกิจการ
  • ยืดหยุ่นด้านเอกสารในการขอสินเชื่อ
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ ไม่เกิน 10 ปี ไม่ระบุ

 • สินเชื่อธุรกิจจ่ายดี ทวีคูณ – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน
  • ผ่อนนาน... 10 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 5% ปีแรกสำหรับวงเงินกู้ระยะยาว
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง สูงสุด 10 ปี ไม่ระบุ

 • สินเชื่อโรงรับจำนำ (KTB Pawn Shop) – KTB

  • ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน
  • สนับสนุนวงเงินสูงสุด 90% ของมูลค่าทรัพย์จำนำ
  • ใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกันได้
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ

ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)