ธนาคารกรุงไทย (KTB)

จำนวนสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : 66 ประเภท
 • สินเชื่อ KTB Refinance Home Loan

  • สามารถเงินมาใช้จ่ายตามความประสงค์
  • มีอิสระให้เลือกในการกู้ทั้งแบบประจำ และแบบหมุนเวียน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย สูงสุด 30 ปี อายุของผู้กู้ หรือ ผู้กู้ร่วม เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • สินเชื่อธุรกิจ KTB PTT Plus

  • เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันของ ปตท.
  • วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ

 • สินเชื่อ KTB Smart Money

  • สินเชื่อเงินสดวงเงินสูงถึง 1 ล้านบาท
  • ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้
  • กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  30,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล สูงสุด 5 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อพิเศษสำหรับผู้ส่งออก-นำเข้า (KTB Special Offer for Exporter-Importer)

  • สินเชื่อระยะสั้น เป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ส่งออกและนำเข้าภายใต้เงื่อนไขพิเศษ
  • เพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการด้านการค้าระหว่างประเทศ
  • สะดวก ครบทั้งวงจรการค้าระ…
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ

 • สินเชื่อกรุงไทยแฟ็กเตอริง (Krungthai Factoring Loan)

  • การรับโอนหนี้การค้า แล้วให้เงินทุนไปหมุนเวียนก่อน จากการขายสินค้าและมีการค้างชำระจากลูกหนี้
  • ให้วงเงินล่วงหน้า ภายใน 24 ชั่วโมงและวงเงินขยายตามการเติบโตของธุรกิจ
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะเวลาเครดิตเทอมสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ไม่ระบุ
 • สินเชื่อธนวัฏ 5Plus (5 Plus Thanawat Loan) – KTB

  • สินเชื่อสำหรับคนทำงานเอกชนที่ได้เงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
  • สินเชื่อแบบเงินกู้วงเงินหมุนเวียน
  • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  30,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล สูงสุด 1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีอัตโนมัติ) อายุไม่เกิน 60 ปี

 • สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit : P/C) – KTB

  • รวดเร็วใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมง
  • มั่นใจเพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจส่งออก ไม่ว่าจะก่อนหรือหลังส่งออกก็ขอสินเชื่อได้
  • สะดวกขอสินเชื่อได้ทั้งเงินบาทและสกุลเงินต่างปร…
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ สูงสุด 180 วัน ไม่ระบุ
 • สินเชื่อกรุงไทยออเดอร์ไฟแนนซิ่ง (KTB Order Financing)

  • เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้แก่ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ (Supplier)
  • ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันใด
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ระยะเวลาตั๋วใช้เงินแต่ละฉบับตามเครดิตเทอมที่ได้รับสูงสุดไม่เกิน 180 วัน ไม่ระบุ

ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)