สินเชื่อกรุงไทย Mini Bus – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

 • วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคารถ
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำลดต้น ลดดอก
 • ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ ผ่อนนาน 7 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ Krungthai Mini Bus สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.) เปลี่ยนรถตู้โดยสารประจำทางเป็นรถบัสขนาดเล็ก กับสินเชื่อ Krungthai Mini Bus กรณีไม่มีหลักประกัน ให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินได้ !!
วัตถุประสงค์

 • เพื่อซื้อรถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (เปลี่ยนรถตู้โดยสารประจำทางเป็นรถบัสขนาดเล็ก)
 • เพื่อชำระเบี้ยประกันภัยรถโดยสาร
 • เพื่อประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่เป็นผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร ได้รับอนุญาตเดินรถจากกรมการขนส่งทางบก หรือ เป็นผู้ประกอบการที่มี สัญญาร่วมเดินรถ
 • รถโดยสารประจำทางที่จะนำเข้าร่วมเดินรถโดยสารประจำทาง ต้องเป็นรถใหม่ ยี่ห้อและรุ่น อยู่ในความต้องการของตลาดและมีคุณภาพดี ซึ่งจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิจบูโร
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทย Mini Bus – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยต่ำสุด MRR -2 % (ลดต้น ลดดอก)
วงเงินกู้ สูงสุด 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ ผ่อนนาน 7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สถานประกอบการ
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ที่ดินเปล่า
- เงินฝาก
- กรณี ไม่มีหลักประกัน ให้ บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)