สินเชื่อบ้านกรุงไทย…ผ่อนสบาย (KTB Home Loan…Light Installment)

no image
 • ดอกเบี้ยเบาๆ 0.99% นาน 9 เดือน
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้นรีไฟแนนซ์ไปสถาบีนการเงินอื่น)
 • สามารถผ่อนผ่านบัตร KTC ได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุดไม่เกิน 30 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...ผ่อนสบาย สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยเบาๆ 0.99% นาน 9 เดือน ผ่อนง่ายๆ ผ่านบัตร KTC

ความคุ้มครอง

 • ลูกค้าสามารถทำประกันสินเชื่อได้ (รายละเอียดตามธนาคาร) ระยะเวลาให้กู้สูงสุด 30 ปี

พิเศษสำหรับการผ่อนชำระผ่านบัตร KTC

 • เมื่อจ่ายค่างวดผ่อนบ้านทุก 25 บาทจะได้รับ 1 คะแนน Forever Reward ของ KTC เพื่อใช้แลกรับส่วนลด ร้านค้า ร้านอาหาร เติมเต็มไลฟ์สไตล์กิน บิน ช็อป เที่ยว
 • ปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน
 • รับคะแนนสะสมได้ตลอดสัญญา
 • ตรวจสอบง่าย สะดวกสบาย เพราะตัดบัญชีบัตรเครดิตทุกงวด

อัตราค่าธรรมเนียมที่ควรทราบ

 • MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าประเมิน 2,500 บาท
 • ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 14.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้นรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินอื่น)

สมัครง่ายไม่ยุ่งยาก

 • เข้าสู่ระบบ KTB Smart Home Loan Online เพื่อคำนวณวงเงินเบื้องต้น (Pre-Approve)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • มีเงินเดือนรายได้ประจำ หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก

เอกสารที่ใช้สมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง หรือหลักฐานแสดงรายได้ที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด(กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน)
 • รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือตึกแถว ที่ต้องการซื้อ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้านกรุงไทย…ผ่อนสบาย (KTB Home Loan…Light Installment)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด 14.50% ต่อปี
MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารประกาศ)

วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุดไม่เกิน 30 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน รายละ 2,500 บาท
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัย แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ปิดบัญชีก่อนกำหนดได้ ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยกเว้นรีไฟแนนซ์กับสถาบันการเงินอื่น)
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด(กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
- สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน
- ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีกู้เพื่อสร้างบ้าน / ต่อเติมบ้าน)
- รูปถ่ายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด หรือตึกแถว ที่ต้องการซื้อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)