สินเชื่อ KTB SME ดอกเบี้ยคงที่

no image
  • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก
  • วงเงินสูงสุดถึง 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
  • ลดข้อจำกัดด้านหลักประกัน ให้บสย. ช่วยค้ำประกันได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ตรึง... จนคุณตะลึง
ตรึง... อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปี
ตะลึง... ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 3 เท่า

สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยาย ดำเนินธุรกิจ และใช้หมุนเวียนในกิจการสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกัน โดยให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน พร้อมอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก (บสย.ค้ำประกันวงเงินส่วนเกินหลักประกัน)

พิเศษ

  • ต่อที่ 1 : อนุมัติวงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน*
  • ต่อที่ 2 : อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 3 ปีแรก

*เงื่อนไข และการอนุมัติพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือดําเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ KTB SME ดอกเบี้ยคงที่
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก
วงเงินกู้ สูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- กรณีมีข้อจำกัดด้านหลักประกัน ให้ บสย.ค้ำประกันวงเงินส่วนเกินหลักประกันได้
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)