ธ.ก.ส. (BAAC)

จำนวนสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : 20 ประเภท
 • สินเชื่อสานฝันแรงงานคืนถิ่น – ธ.ก.ส.

  • สนับสนุนด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพของประชาชน
  • วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ 1-15 ปี (แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการกู้) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อสวัสดิการ สปสช. – ธ.ก.ส.

  • เพียงเป็นลูกจ้างของ สปสช. ก็มีสิทธิกู้ได้
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • ผ่อนชำระสูงสุดถึง 30 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ตั้งแต่ 18 เดือน - 30 ปี ไม่ระบุ

 • โครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องจักร เครื่องยนต์ – ธ.ก.ส.

  • เพื่อสนับสนุนเกษตรกร สำหรับซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แปรรูป และขนส่งสินค้าในภาคการเกษตร
  • ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
  • วงเงินกู้สูงสุด 80% ขอ…
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 5 ปี และไม่เกินสภาพอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่ซื้อ ไม่ระบุ
 • โครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญ – ธ.ก.ส.

  • ใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันก็สามารถกู้ยืมได้
  • วงเงินกู้สูงถึง 80% ของสิทธิค้ำประกัน
  • ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 20 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 240 งวด (ภายในระยะเวลา 20 ปี) ไม่ระบุ
 • สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร (สินเชื่ออเนกประสงค์) – ธ.ก.ส.

  • เพียงมีสัญญาจ้างงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ก็สามารถสมัครขอได้
  • วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท
  • ชำระเงินคืนนานสูงสุด 20 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุดไม่เกิน 20 ปี ขึ้นกับ วัตถุประสงค์การกู้ความสามารถในการชำระหนี้ และอายุการใช้งานทรัพย์สิน และต้องไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้างหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ไม่ระบุ

 • สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร (สินเชื่อที่อยู่อาศัย) – ธ.ก.ส.

  • เพียงมีสัญญาจ้างงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ก็สามารถสมัครขอได้
  • วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท
  • ชำระเงินคืนนานสูงสุด 30 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุดไม่เกิน 30 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกินอายุ 65 ปี (สำหรับผู้มีเงินบำนาญ หรือมีเงินได้ที่ส่วนงานสามารถหักส่งธนาคารได้ หรือมีผู้กู้ร่วมที่สามารถหักเงินได้จนครบอายุสัญญา) กรณีพนักงานองค์กร หรือลูกจ้างต้องมีอายุรวมกับระยะเวลาชำระหนี้แล้วไม่เกิน 60 ปี ไม่ระบุ
 • สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) – ธ.ก.ส.

  • ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจของคุณ
  • มีประวัติทางการเงินที่ดีก็มีสิทธิกู้ยืมได้
  • วงเงินสูงสุด 100%
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ ไม่เกิน 12 เดือน โดยชำระทุกเดือน ไม่ระบุ
 • โครงการ Value Chain (ข้าวโพด) – ธ.ก.ส.

  • เพียงเป็นเกษตรกรก็มีสิทธิกู้
  • สามารถเลือกหลักประกันได้หลากหลายตามความเหมาะสม
  • ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการเกษตร ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน สูงสุด 12 เดือน และค่าลงทุน สูงสุด 15 ปี ไม่ระบุ

 • สินเชื่อธุรกิจรายย่อย – ธ.ก.ส.

  • สานฝันทุกอาชีพอิสระให้เป็นจริงได้
  • กู้ง่าย
  • ไดรับเงินไว
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการลงทุน, สินเชื่อเอนกประสงค์ 1 -15 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) – ธ.ก.ส.

  • ยกระดับเกษตรกรสู่ความยั่งยืน
  • วงเงินกู้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 18 เดือน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการเกษตร 1 - 10 ปี ไม่ระบุ

ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)