ธ.ก.ส. (BAAC)

จำนวนสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : 20 ประเภท
 • สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร (สินเชื่ออเนกประสงค์) – ธ.ก.ส.

  • เพียงมีสัญญาจ้างงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ก็สามารถสมัครขอได้
  • วงเงินสูงสุดถึง 2 ล้านบาท
  • ชำระเงินคืนนานสูงสุด 20 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุดไม่เกิน 20 ปี ขึ้นกับ วัตถุประสงค์การกู้ความสามารถในการชำระหนี้ และอายุการใช้งานทรัพย์สิน และต้องไม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้างหรือระยะเวลาดำรงตำแหน่ง ไม่ระบุ
 • สินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐและพนักงานองค์กร (สินเชื่อที่อยู่อาศัย) – ธ.ก.ส.

  • เพียงมีสัญญาจ้างงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ก็สามารถสมัครขอได้
  • วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท
  • ชำระเงินคืนนานสูงสุด 30 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุดไม่เกิน 30 ปี เมื่อรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกินอายุ 65 ปี (สำหรับผู้มีเงินบำนาญ หรือมีเงินได้ที่ส่วนงานสามารถหักส่งธนาคารได้ หรือมีผู้กู้ร่วมที่สามารถหักเงินได้จนครบอายุสัญญา) กรณีพนักงานองค์กร หรือลูกจ้างต้องมีอายุรวมกับระยะเวลาชำระหนี้แล้วไม่เกิน 60 ปี ไม่ระบุ

 • สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) – ธ.ก.ส.

  • ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจของคุณ
  • มีประวัติทางการเงินที่ดีก็มีสิทธิกู้ยืมได้
  • วงเงินสูงสุด 100%
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ ไม่เกิน 12 เดือน โดยชำระทุกเดือน ไม่ระบุ
 • โครงการ Value Chain (ข้าวโพด) – ธ.ก.ส.

  • เพียงเป็นเกษตรกรก็มีสิทธิกู้
  • สามารถเลือกหลักประกันได้หลากหลายตามความเหมาะสม
  • ผ่อนนานสูงสุด 15 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการเกษตร ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน สูงสุด 12 เดือน และค่าลงทุน สูงสุด 15 ปี ไม่ระบุ
 • สินเชื่อธุรกิจรายย่อย – ธ.ก.ส.

  • สานฝันทุกอาชีพอิสระให้เป็นจริงได้
  • กู้ง่าย
  • ไดรับเงินไว
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการลงทุน, สินเชื่อเอนกประสงค์ 1 -15 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป

 • สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) – ธ.ก.ส.

  • ยกระดับเกษตรกรสู่ความยั่งยืน
  • วงเงินกู้สูงสุดถึง 1 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 18 เดือน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการเกษตร 1 - 10 ปี ไม่ระบุ
 • สินเชื่อ คืนสู่เหย้า – ธ.ก.ส.

  • สำหรับเกษตรกรทั่วไปและลูกค้า ธ.ก.ส. มีสิทธิกู้ยืมได้
  • ให้วงเงินตามหลักประกัน
  • คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ
 • สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ – ธ.ก.ส.

  • เพียงเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองแล้วก็มีสิทธิกู้ได้
  • วงเงินสูงถึง 80% ของมูลค่าลงทุน
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 20 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ ขึ้นกับวัตถุประสงค์การกู้ สูงสุด 20 ปี ไม่ระบุ

 • สินเชื่อเพื่อผู้ใช้บริการเงินฝากกับ ธ.ก.ส. – ธ.ก.ส.

  • ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ระยะเวลาการชำระคืนนานสูงสุด 1 ปี
  • วงเงินสูงสุดถึง 90% ของเงินฝาก
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 1 ปี ไม่ระบุ

ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)