ธ.ก.ส. (BAAC)

จำนวนสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : 20 ประเภท
 • สินเชื่อผู้ประกอบการ (นิติบุคคล) – ธ.ก.ส.

  • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการเกษตร
  • เป็นเงินลงทุนในทรัพย์สิน
  • เพื่อขยายธุรกิจ
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ 1-20 ปี (ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการกู้) ไม่ระบุ
 • สินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้าน – ธ.ก.ส.

  • กู้ง่าย แม้ไกลบ้าน มาทำงานต่างจังหวัดก็สามารถกู้ได้
  • อัตราดอกเบี้ยเพียง 1 บาทต่อเดือน
  • ฟรีประกันอุบัติเหตุกลุ่มวงเงิน 50,000 บาท
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 5 ปี ไม่ระบุ

 • โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ – ธ.ก.ส.

  • เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่กำหนด สินเชื่อเอนกประสงค์ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ
 • สินเชื่อเงินด่วน A-CASH – ธ.ก.ส.

  • เงินด่วนทันใจ อนุมัติไว มีเงินใช้แน่นอน
  • สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการเงินด่วน
  • ตอบสนองความจำเป็นในครัวเรือน
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญาเงินกู้ ส่งดอกเบี้ยครบต่ออายุสัญญาได้ ไม่ระบุ
 • สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต – ธ.ก.ส.

  • เพื่อศึกษาและพัฒนาความรู้
  • เพื่อที่อยู่อาศัย
  • เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
  • เพื่อการรักษาพยาบาล
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ เงินกู้เป็นค่าใช้งาน ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 12 เดือน พิเศษไม่เกิน 18 เดือน เงินกู้เป็นค่าลงทุน ชำระเสร็จสิ้นไม่เกิน 15 ปี พิเศษไม่เกิน 20 ปี ไม่ระบุ

 • สินเชื่อสานฝันแรงงานคืนถิ่น – ธ.ก.ส.

  • สนับสนุนด้านเงินทุนในการประกอบอาชีพของประชาชน
  • วงเงินสูงสุดถึง 50,000 บาท
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ 1-15 ปี (แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการกู้) อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • สินเชื่อสวัสดิการ สปสช. – ธ.ก.ส.

  • เพียงเป็นลูกจ้างของ สปสช. ก็มีสิทธิกู้ได้
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • ผ่อนชำระสูงสุดถึง 30 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ตั้งแต่ 18 เดือน - 30 ปี ไม่ระบุ

 • โครงการสินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องจักร เครื่องยนต์ – ธ.ก.ส.

  • เพื่อสนับสนุนเกษตรกร สำหรับซื้อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แปรรูป และขนส่งสินค้าในภาคการเกษตร
  • ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
  • วงเงินกู้สูงสุด 80% ขอ…
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 5 ปี และไม่เกินสภาพอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่ซื้อ ไม่ระบุ
 • โครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญ – ธ.ก.ส.

  • ใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันก็สามารถกู้ยืมได้
  • วงเงินกู้สูงถึง 80% ของสิทธิค้ำประกัน
  • ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 20 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 240 งวด (ภายในระยะเวลา 20 ปี) ไม่ระบุ

ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)