โครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญ – ธ.ก.ส.

no image
  • ใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกันก็สามารถกู้ยืมได้
  • วงเงินกู้สูงถึง 80% ของสิทธิค้ำประกัน
  • ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 20 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 240 งวด (ภายในระยะเวลา 20 ปี) ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

โครงการให้ข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ข้าราชการบำนาญกู้เงินโดยใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

เงื่อนไขผลิตภัณฑ์

  • ใช้จำนวนเงินที่ระบุในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็น หลักประกันการกู้เงิน
  • จำนวนเงินกู้จะต้องไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน
  • ระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้เป็นรายงวด ไม่เกิน 240 งวด (ภายในระยะเวลา 20 ปี)
  • สามารถกู้เงินเพิ่มจากส่วนที่ชำระมาแล้วได้

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • ลูกค้าตามข้อบังคับฉบับที่ 45 และเป็นข้าราชการบำนาญ ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด ซึ่งออกโดยสำนักงานคลังจังหวัด หรือกรมบัญชีกลาง

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ โครงการสินเชื่อข้าราชการบำนาญ – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MRR 1.00 ต่อปี (ปัจจุบัน MRR = 7)
วงเงินกู้ ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนในหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักประกันการกู้เงิน
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 240 งวด (ภายในระยะเวลา 20 ปี)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน ใช้สิทธิบำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)