สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ – ธ.ก.ส.

no image
  • เพียงเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองแล้วก็มีสิทธิกู้ได้
  • วงเงินสูงถึง 80% ของมูลค่าลงทุน
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 20 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ ขึ้นกับวัตถุประสงค์การกู้ สูงสุด 20 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์

  • เป็นค่าใช้จ่าย ค่าลงทุนในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

วงเงิน

  • เป็นค่าใช้จ่าย สูงสุดร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรอบปี
  • ค่าลงทุน สูงสุดร้อยละ 80 ของค่าลงทุน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • ต้องได้รับสิทธิ (Franchise) ที่ผ่านการวิเคราะห์เบิ้องต้นจากผู้ให้สิทธิ (Franchisor) แล้ว

เอกสารประกอบการขอกู้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์ – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย : MRR ( = 7% ณ วันที่ 9 พ.ค. 2556)
วงเงินกู้ เป็นค่าใช้จ่าย สูงสุดร้อยละ 25 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดในรอบปี และค่าลงทุน สูงสุดร้อยละ 80 ของค่าลงทุน
ระยะเวลาการกู้ ขึ้นกับวัตถุประสงค์การกู้ สูงสุด 20 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)