สินเชื่อ คืนสู่เหย้า – ธ.ก.ส.

no image
  • สำหรับเกษตรกรทั่วไปและลูกค้า ธ.ก.ส. มีสิทธิกู้ยืมได้
  • ให้วงเงินตามหลักประกัน
  • คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์

  • เป็นค่าใช้จ่าย ค่าลงทุน หรือเพื่อชำระหนี้สินเดิมที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่นที่เป็นการกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เกษตรกร ลูกค้าธนาคาร

เงื่อนไขพิเศษ

  • ลูกค้าผู้กู้ต้องจัดทำประกันชีวิตแบบคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นลำดับแรก
  • ต้อง จำทำประกันวินาศภัยทรัพย์สิน ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ซึ่งเป็นทรัพย์สินเดิมที่ได้มากจากเงินกู้ของธนาคาร โดยระบุให้ธนาคารเป็นผู้รับผลประโยชน์

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ คืนสู่เหย้า – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย MRR
วงเงินกู้ พิจารณาตามหลักประกันเงินกู้ (กรณีกู้เพื่อชำระหนี้สินเดิม วงเงินกู้ไม่เกินหนี้เดิมรวมถึงวงเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน หรือค่าลงทุนในการประกอบอาชีพ)
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)