สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) – ธ.ก.ส.

no image
  • ช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจของคุณ
  • มีประวัติทางการเงินที่ดีก็มีสิทธิกู้ยืมได้
  • วงเงินสูงสุด 100%
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ ไม่เกิน 12 เดือน โดยชำระทุกเดือน ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

วงเงิน

  • ขั้นต่ำ 200,000 บาท (เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด) กำหนดชำระคืน อายุวงเงินไม่เกิน 12 เดือน โดยชำระทุกเดือน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • ต้องขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธนาคาร
  • ประกอบธุรกิจ มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเสริมสภาพคล่อง ในการประกอบอาชีพ และมีแหล่งที่มารายได้สอดคล้องกับการชำระหนี้เป็นรายเดือน
  • ไม่มีเงินกู้ค้างชำระต่อธนาคาร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (OD) – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีขั้นต่ำ MOR ( ณ วันที่ 28 ก.พ. 2556 = 7.375)
วงเงินกู้ ขั้นต่ำ 200,000 บาท (เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด)
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 12 เดือน โดยชำระทุกเดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
- อสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้จำนองต่อเจ้าหนี้อื่น ไม่เกินร้อยละ 80 ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง
- ตราสารทางการเงินซึ่งออกโดยธนาคาร หรือ สลากออมทรัพย์ของธนาคาร ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าตราสาร
- คณะกรรมการขององค์กรและสถาบันค้ำประกันในฐานะส่วนตัว ได้เต็มวงเงิน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)