ธนาคารทิสโก้ (TISCO)

จำนวนสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : 7 ประเภท

 • สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์ – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)

  • เพิ่มความคล่องตัวในทุกการใช้จ่าย
  • วงเงินสูงสุดถึง 80% ของราคาประเมิน
  • ผ่อนชำระยาวนานถึง 15 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 15 ปี อายุ 21 – 70 ปี

 • สินเชื่อบ้าน (Home Loan) – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
  • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
  • ให้อิสระในการชำระคืนเงินกู้
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี) อายุ 21 – 60 ปี

ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)