สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์ – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)

no image
 • เพิ่มความคล่องตัวในทุกการใช้จ่าย
 • วงเงินสูงสุดถึง 80% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนชำระยาวนานถึง 15 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ สูงสุด 15 ปี อายุ 21 – 70 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์ เปลี่ยนบ้านเป็นเงินสดง่ายๆ เพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านการเงินของคุณ ไม่ว่าใช้ลงทุน หมุนเวียนธุรกิจ หรือเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา หรือแม้แต่ชำระค่ารักษาพยาบาล
เงื่อนไขการกู้

 • สำหรับท่านที่มีบ้านปลอดภาระ อายุบ้านไม่เกิน 20 ปี
 • วงเงินกู้ขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 15 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย
 • รับหลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ , นนทบุรี ,ปทุมธานี , สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 21 – 70 ปี
 • พนักงานประจำ อายุงานรวมที่ทำงานเดิมและปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 2 ปี(งานปัจจุบันต้องผ่านการทดลองงาน)
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ
พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • Slip เงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน, ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน (ในนามส่วนตัว)
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน, ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน (ในนามกิจการ)

ธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน, ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน (ในนามส่วนตัว)
 • สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน, ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน (ในนามกิจการ)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 2 ปี (งบดุล - งบกำไรขาดทุน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเคหะเอนกประสงค์ – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)
สถาบันการเงิน ธนาคารทิสโก้ (TISCO)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุด 15% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 80% ของราคาประเมิน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 15 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย)
*รับหลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ , นนทบุรี ,ปทุมธานี , สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
ค่าทวงหนี้ 267.50 บาท/งวด
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด คิด 3% ของวงเงินสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
- สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลนการก่อสร้าง สัญญาว่าจ้าง (กรณีปลูกสร้างบ้าน)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)