สินเชื่อรถใหม่ (Buy Car Loan) – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)

no image
 • วงเงินสูงสุดถึง 80%
 • ผ่อนยาวนานถึง 72 เดือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อรถยนต์ 12-72 เดือน ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

วงเงินสินเชื่อ

 • 80% สำหรับรถยนต์และรถกระบะ
 • 75% สำหรับรถบรรทุก

ระยะเวลาการเช่าซื้อ

 • 12-72 เดือน

การชำระ สามารถเลือกผ่อนชำระได้ 9 วิธี คือ

 • ชำระที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา
 • ชำระโดยการหักบัญชีธนาคารทิสโก้อัตโนมัติ (ATS) , ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • ชำระโดยจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับขึ้นไป
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส.
 • ชำระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
 • ชำระทางอินเตอร์เน็ต ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
 • ชำระทางโทรศัพท์ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • ชำระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส , เอ็มเปย์สเตชั่น , ทรูมันนี่ , จุดบริการแจ๋ว , เทสโก้โลตัส

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ
บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียด การเดินบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือรับรองเงินเดือน และรายละเอียด การเดินบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • หนังสือบริคณห์สนธิ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อรถใหม่ (Buy Car Loan) – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)
สถาบันการเงิน ธนาคารทิสโก้ (TISCO)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วงเงินกู้ 80% สำหรับรถยนต์/รถกระบะ และ 75% สำหรับรถบรรทุก
ระยะเวลาการกู้ 12-72 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,000 บาท/สัญญา
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อรถยนต์แบบใช้บุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ไม่มี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)