สินเชื่อบ้าน (Home Loan) – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)

no image
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี
 • ให้อิสระในการชำระคืนเงินกู้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อที่อยู่อาศัย สูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี) อายุ 21 – 60 ปี


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อสำหรับคนอยากมีบ้าน เรื่องบ้านให้เป็นเรื่องง่ายๆ ของทิสโก้
เงื่อนไขการกู้

 • วงเงินกู้สินเชื่อบ้านขั้นต่ำ 700,000 บาท
 • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมิน (กรณีเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ทางธนาคารสนับสนุนพิเศษ ให้วงเงิน 90% - 100% ราคาซื้อขาย)
 • สบายๆกับการผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
 • เลือกผ่อนค่างวดแบบเท่ากันตลอดระยะเวลาการกู้ หรือผ่อนแบบขั้นบันไดตามอัตราดอกเบี้ยจริง
 • หลักประกันประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย
 • รับหลักประกันเฉพาะในเขตกรุงเทพฯ , นนทบุรี ,ปทุมธานี , สมุทรปราการ, สมุทรสาคร และนครปฐม
 • ให้อิสระในการชำระคืนเงินกู้ สามารถจ่ายเกินค่างวดได้ไม่จำกัด และปิดบัญชีด้วยเงินสดได้ความความต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 21 – 60 ปี (พนักงานประจำอายุสูงสุดไม่เกิน 55 ปี, เจ้าของกิจการอายุสูงสุดไม่เกิน 60 ปี)
 • พนักงานประจำ อายุงานปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับผู้กู้ (ยกเว้นกรณีคู่สมรสไม่จดทะเบียน)

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ
พนักงานประจำ

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
 • หนังสือรับรองเงินเดือน
 • Slip เงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน, ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน (ในนามส่วนตัว)
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน, ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน (ในนามกิจการ)

ธุรกิจส่วนตัว

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน, ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน (ในนามส่วนตัว)
 • สำเนาหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก (ออมทรัพย์, กระแสรายวัน, ประจำ) ย้อนหลัง 6 เดือน (ในนามกิจการ)
 • สำเนางบการเงินย้อนหลัง 2 ปี (งบดุล - งบกำไรขาดทุน)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้าน (Home Loan) – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)
สถาบันการเงิน ธนาคารทิสโก้ (TISCO)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย กรณีอัตราดอกเบี้ย (ไม่รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ"MRTA")
- ปีที่ 1 : 4.50% ต่อปี
- หลังจากนั้น : MRR - 2.50% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
อัตราดอกเบี้ย (รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ"MRTA")
- ปีที่ 1 : 4.00% ต่อปี
- หลังจากนั้น : MRR - 3.00% ต่อปี (ตลอดอายุสัญญา)
วงเงินกู้ สูงสุด 100% ของราคาประเมิน (กรณีเป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ทางธนาคารสนับสนุนพิเศษ ให้วงเงิน 90% - 100% ราคาซื้อขาย)
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี (ระยะเวลาการผ่อนชำระเมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามที่บริษัทประเมินนอกกำหนด
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ และห้องชุดพักอาศัย)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด คิด 3% ของวงเงินสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน - สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย
- สำเนาใบอนุญาตปลูกสร้าง แบบแปลนการก่อสร้าง สัญญาว่าจ้าง (กรณีปลูกสร้างบ้าน)


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)