สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (Loan Against Auto License) – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)

no image
 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน
 • ได้เงินไว ไม่โอนเล่ม
 • ปิดไม่ปรับ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ 6 - 60 เดือน ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อสำหรับคนมีรถยนต์หรือรถกระบะที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เสริมสภาพคล่อง ต่อเติมบ้าน ซ่อมแซมรถ ปลดภาระหนี้ เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ด้วยขั้นตอนที่อนุมัติง่าย ไม่ยุ่งยาก ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม

การผ่อนชำระ

 • ชำระที่ ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา
 • ชำระโดยการหักบัญชีธนาคารทิสโก้อัตโนมัติ (ATS) , ธ.กสิกรไทย , ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • ชำระโดยจ่ายเป็นเช็คลงวันที่ล่วงหน้าจำนวน 6 ฉบับขึ้นไป
 • ชำระที่เคาน์เตอร์ ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา, ธ.กรุงไทย และ ธ.ก.ส.
 • ชำระทาง ATM ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
 • ชำระทางอินเตอร์เน็ต ธ.กสิกรไทย, ธ.กรุงเทพ, ธ.กรุงศรีอยุธยา และ ธ.กรุงไทย
 • ชำระทางโทรศัพท์ ธ.กรุงเทพ และ ธ.กรุงศรีอยุธยา
 • ชำระ ณ จุดบริการเคาน์เตอร์ เซอร์วิส , เอ็มเปย์สเตชั่น , ทรูมันนี่ , เทสโก้โลตัส
 • ชำระที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุ 20 - 60 ปี (รวมระยะเวลาผ่อนแล้วไม่เกิน 70 ปี)
 • มีรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเป็น 2 เท่าของค่างวดที่ผ่อนชำระ

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ
บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนๆล่าสุดของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท3)
 • รถยนต์เพื่อนัดตรวจสภาพ

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนๆล่าสุดของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (อย่างน้อยประเภท3)
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม
 • รถยนต์เพื่อนัดตรวจสภาพ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (Loan Against Auto License) – ธนาคารทิสโก้ (Tisco Bank)
สถาบันการเงิน ธนาคารทิสโก้ (TISCO)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาผ่อนชำระ สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ส่วนบุคคล ดังนี้
- ระยะเวลาผ่อนชำระ 12-48 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.55% ต่อเดือน
- ระยะเวลาผ่อนชำระ 60 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.66% ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับอายุหลักประกัน สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ รถตู้ส่วนบุคคล ดังนี้
- มีอายุ 12 ปีขึ้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.66% ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นรถบรรทุก
- คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.66% ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นรถบิ๊กไบค์
- คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.77% ต่อเดือน
อัตราดอกเบี้ยกรณีเป็นรถตู้โดยสาร
- คิดอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.77% ต่อเดือน
วงเงินกู้ สูงสุด 100% ของราคาประเมินรถยนต์
ระยะเวลาการกู้ 6 - 60 เดือน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,000 บาท/สัญญา
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่ออเนกประสงค์แบบมีหลักทรัพย์และบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ร้อยละ 3 ของค่างวดค้างชำระ ขั้นต่ำ 500 บาท/งวด
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)