บัตรเครดิต KTC Bangkok Hospital Group Visa Platinum

visa mastercard jcb unionpay american express
แนะนำจาก Tins ดูหนัง, ฟังเพลง และ บันเทิง เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์
กีฬา และ ออกกำลังกาย สังสรรค์ และ ร้านอาหาร บริจาค
รถยนต์ และ น้ำมัน ส่วนคืนเงินสด ช้อปปิ้งทั่วไป
บ้าน และ คอนโด สุขภาพ และ ความงาม บัตรเครดิตร่วม
เหมาะสำหรับทุกคน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • ส่วนลดค่าห้อง 10%
 • ส่วนลดค่ายา 15%
 • ส่วนลดทันตกรรม 15%
รายได้ขั้นต่ำ วงเงินสูงสุด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี
15,000 บาท / เดือน 5 เท่าของรายได้ ฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีไม่มีเงื่อนไข


สิทธิประโยชน์

บัตรเครดิตเพื่อคนรักสุขภาพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ. ศูนย์วิจัย) โรงพยาบาลหัวใจกรุงเทพ และโรงพยาบาลวัฒโนสถ

 • ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าแล็บ (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่ายาพิเศษ, แล็บพิเศษ, เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
 • ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)
 • ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ – อุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก

รพ. กรุงเทพสนามจันทร์

 • ส่วนลด 10% ค่ายา และค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้นยาพิเศษและวัคซีน)
 • โปรแกรมตรวจคัดกรองภาวะมวลกระดูก (Bone Dense Lumbar Hip)ราคา 2,888 บาท (ปกติราคา 3,400 บาท)
 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Mammogram with Ultrasound Breast) ราคา 2,888 บาท (ปกติราคา 4,500 บาท)

รพ. กรุงเทพพิษณุโลก

 • ส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์, ค่าอุปกรณ์พิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าวัคซีนทุกประเภท, ค่าเวชภัณฑ์พิเศษ, ค่า LAB พิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นห้องผู้ป่วยวิกฤต ICU และ ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต CCU)

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการทางทันตกรรม (ยกเว้นค่าทันตกรรมประดิษฐ์ และจัดฟัน)

โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง

 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้อง, ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้นทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

 • ส่วนลด 10% ค่ายา สำหรับ OPD, IPD (ไม่รวมค่ายาพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และวัคซีน)
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ไม่รวมค่าแพทย์, ค่าบริการพยาบาล, ค่าอาหาร)

โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง
 • ส่วนลด 15% ค่ายา (ยกเว้นแล็บพิเศษ, ค่ายาพิเศษ, ค่าแพทย์, ค่าเครื่องมือพิเศษ, ค่าอุปกรณ์พิเศษ และรายการเหมาจ่ายทุกรายการ)
 • ชุดตรวจสุขภาพต้อนรับปีกุน 2019 ราคา 2,019 บาท (ปกติราคา 3,900 บาท)

โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, CCU, NICU)
 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นวัคซีนและหมวดยาพิเศษ)
 • ส่วนลดคลินิกทันตกรรม ส่วนลด 15% ค่าขูดหินปูน และส่วนลด 5% ค่าทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเด็ก

โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้น ICU, CCU, NS, LR)
 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ และวัคซีน)
 • ส่วนลดคลินิกทันตกรรม ส่วนลด 5% ทันตกรรมประดิษฐ์ และ ส่วนลด 10% ขูด อุด ถอน

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษเฉพาะราย)
 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นค่าห้อง ICU)

โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี

 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง (ยกเว้นห้อง ICU และ IMCU)
 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

 • ส่วนลด 10% สำหรับค่ายา (ยกเว้นค่าธรรมเนียมแพทย์, ค่ายาพิเศษ, ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและวัคซีน)
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพัก (ยกเว้นค่าบริการโรงพยาบาล, ค่าบริการพยาบาล และค่าอาหาร)

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต

 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นยาพิเศษ)
 • ส่วนลด 10%ค่าห้องพักผู้ป่วย

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน

 • ส่วนลด 10% ค่าห้องพัก (ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร)
 • ส่วนลด 10% ค่ายา (ยกเว้นค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ เครื่องมือพิเศษ และรายการเหมาจ่าย)
 • ส่วนลด 10% ค่าปฏิบัติการ Lab / X-Ray (ยกเว้น ค่าแพทย์, ค่า Lab/X-Ray พิเศษ, ค่าเครื่องมือพิเศษ, เวชภัณฑ์พิเศษ, และรายการเหมาจ่าย)
 • ส่วนลด 10%ทันตกรรม 5 รายการ - ทันตกรรมอุดฟัน, ถอนฟัน, รักษาโรคเหงือก, รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก (ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์และจัดฟัน)

ประกันการเดินทาง

 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ คุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาทต่อครั้ง

ไม่มีค่าธรรมเนียม

 • รับสิทธิพิเศษไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ

คะแนน...ได้ง่ายๆ 25 บาท =1 คะแนน

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทุก 25 บาท รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1 คะแนน สามารถนำไปแลกส่วนลด และสิทธิประโยชน์มากมาย

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม

เอกสารประกอบการพิจารณา
สำหรับผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี

กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย

 • แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

สำหรับเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิต KTC Bangkok Hospital Group Visa Platinum
สถาบันการเงิน บัตรกรุงไทย (KTC)
ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน visa mastercard jcb unionpay american express
ประเภทบัตร แพลทินัม / ไทเทเนี่ยม (Platinum / Titanium)
คะแนนสะสม 25 บาท / 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม ไม่มีวันหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ 10%
ดอกเบี้ยค้างชำระต่อปี 18%
วงเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 100% ของวงเงิน


บัตรอื่นในสถาบันการเงินเดียวกัน

บัตรเครดิตแนะนำจาก Tins

บัตรอื่นที่ Category ใกล้กัน

เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2