บัตรเครดิต KTC Visa SME Commercial Gold

visa mastercard jcb unionpay american express
แนะนำจาก Tins ดูหนัง, ฟังเพลง และ บันเทิง เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์
กีฬา และ ออกกำลังกาย สังสรรค์ และ ร้านอาหาร บริจาค
รถยนต์ และ น้ำมัน ส่วนคืนเงินสด ช้อปปิ้งทั่วไป
บ้าน และ คอนโด สุขภาพ และ ความงาม บัตรเครดิตร่วม
บัตรสำหรับองค์กร
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • กำหนดวงเงินการใช้จ่ายของบริษัทได้เอง
 • ปลอดภาระดอกเบี้ยนาน 45 วัน
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสำหรับสมาชิกบัตรและผู้ร่วมเดินทาง
รายได้ขั้นต่ำ วงเงินสูงสุด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี
ไม่ระบุ 5 เท่าของรายได้ ฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีไม่มีเงื่อนไข


สิทธิประโยชน์

คล่องตัวทั้งทางการเงินและธุรกิจ

 • กำหนดวงเงินการใช้จ่ายของบริษัทร่วมกันกับ KTC โดยอ้างอิงจากงบประมาณของบริษัทสมาชิก

เบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้ 100%

 • เบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตได้เต็มวงเงินยอดคงเหลือขณะนั้น สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท / วัน

ควบคุมงบประมาณรายจ่าย

 • ชำระหนี้ได้โดยไม่ต้องเสียอัตราดอกเบี้ยนานถึง 45 วัน

อุ่นใจยามเดินทาง

 • สิทธิประโยชน์ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สำหรับสมาชิกบัตรและคณะบุคคลที่ร่วมเดินทาง รวมถึงคู่สมรสและบุตรตามกฎหมายที่มีอายุไม่เกิน 23 ปีของสมาชิกบัตร ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดคนละไม่เกิน 4 ล้านบาท / ท่าน สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 1 ครั้ง ต่อ 1 ยานพาหนะ

รับคะแนนสะสมทุกการใช้จ่าย

 • ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 25 บาท รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 1 คะแนน ใช้แลกแทนเงินสด เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการได้เองทันที

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • พนักงานผู้ถือบัตรจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • เอกสารแสดงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันสมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนาม และผู้ถือบัตร
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ / บริษัท ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิต KTC Visa SME Commercial Gold
สถาบันการเงิน บัตรกรุงไทย (KTC)
ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน visa mastercard jcb unionpay american express
ประเภทบัตร บัตรเครดิตเพื่อองค์กร
คะแนนสะสม 25 บาท / 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม ไม่มีวันหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/บัตร/ปี)
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ 10%
ดอกเบี้ยค้างชำระต่อปี 18%
วงเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 100% ของวงเงิน


บัตรอื่นในสถาบันการเงินเดียวกัน

บัตรเครดิตแนะนำจาก Tins

เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2