บัตรเครดิต KTC Vejthani Visa Signature

visa mastercard jcb unionpay american express
แนะนำจาก Tins ดูหนัง, ฟังเพลง และ บันเทิง เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์
กีฬา และ ออกกำลังกาย สังสรรค์ และ ร้านอาหาร บริจาค
รถยนต์ และ น้ำมัน ส่วนคืนเงินสด ช้อปปิ้งทั่วไป
บ้าน และ คอนโด สุขภาพ และ ความงาม บัตรเครดิตร่วม
เหมาะสำหรับผู้บริหาร
 • รับส่วนลดสูงสุด 50% จากโรงพยาบาลเวชธานี
 • รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X2 เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ
 • บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ ปี
 • สิทธิพิเศษชุดน้ำชายามบ่าย
 • สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำทั่วโลก กว่า 900 แห่ง
รายได้ขั้นต่ำ วงเงินสูงสุด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี
50,000 บาท / เดือน 5 เท่าของรายได้ ฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/ บัตร (เฉพาะปีแรก)


สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์เพื่อสุขภาพจากโรงพยาบาลเวชธานี

 • ส่วนลด 50%
  - ค่ารถพยาบาล เมื่อรับผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลเวชธานี (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าการพยาบาลที่ให้การรักษาบนรถพยาบาลฉุกเฉิน)สำหรับค่ารถพยาบาล เมื่อรับผู้ป่วยมาที่โรงพยาบาลเวชธานี (ไม่รวมค่าแพทย์และค่าการพยาบาลที่ให้การรักษาบนรถพยาบาลฉุกเฉิน)
 • ส่วนลด 20%
  - ค่าห้อง (ส่วนลดนี้ไม่รวมบริการที่เป็นหมวดพิเศษ และค่าแพทย์)
  - โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี จากราคาแพ็กเกจ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
 • ส่วนลด 10%
  -ค่ายา (ไม่รวมค่ายาพิเศษและวัคซีนพิเศษ), ค่าแล็บ (ไม่รวมค่าแล็บพิเศษ), ค่าเอ็กซเรย์ (ไม่รวมค่าเอ็กซเรย์พิเศษ) และไม่รวมค่าแพทย์
  -ค่าบริการทันตกรรม ขูด อุด ถอน (ไม่รวมค่าแพทย์)
  -ค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่มและอาหารอาหรับ) ณ ภัตตาคารวีว่า ชั้น 2 เพียงแสดงบัตร KTC – VEJTHANI HOSPITAL VISA SIGNATURE เมื่อรับบริการ
  -ค่าห้องพัก Vejthani Residence (สำหรับห้องพักทุกประเภทไม่รวมอาหารเช้า)

สิทธิพิเศษอื่นๆ

 • บริการห้องรับรองพิเศษ Vejthani International Lounge ชั้น 3 เวลา 09.00 - 18.00 น. วันจันทร์ – อาทิตย์ (เพียงแสดงบัตรฯ)
 • ที่จอดรถโซนพิเศษ (เพียงแสดงบัตรฯ)
 • วารสารเพื่อสุขภาพ 37◦ Health ทุก 3 เดือน

สะสมคะแนนง่าย ๆ ได้มากกว่า

 • รับคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS X2 เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

มากกว่าทุกสิทธิพิเศษกับ VISA Singnature

 • สิทธิพิเศษจากโรงแรมชั้นนำทั่วโลก กว่า 900 แห่ง
 • รับส่วนลด 10%เมื่อเช่ารถแบบ self-drive ทุกที่ทั่วโลก พร้อมเลือกรับสิทธิพิเศษเช่ารถแบบ Standard เพิ่ม 1 วัน หรือ อัพเกรดรถ 1 ขั้น และรับบัตรสมาชิก Hertz Gold Plus Rewards
 • รับส่วนลดสูงสุด 35% สำหรับ Standard Rates, รับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับ International Leisure Rates และรับบัตรสมาชิก Avis Preferred Membership
 • สิทธิพิเศษสนามกอล์ฟ ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี สำหรับ 2 ท่านต่อ 1 กลุ่ม ที่สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ อาทิ Thana City Golf & Sport Club , The Vintage Club, Windsor Park & Golf Club, Summit Windmill Golf Club, The Royal Gems Golf & Sports Club, Panya Indra Golf Club, Siam Country Club Pattaya และ Banyan Golf Club Hua Hin
 • Chic Outlet Shopping® 9 แห่ง รับบัตร VIP พร้อมส่วนลดเพิ่ม 10%, รับส่วนลด 15% สำหรับ Shopping Express (รถบัสจากเมืองไป Chic Outlet Shopping®) และรับส่วนลด 15% สำหรับบริการคนขับรถรับส่ง ที่ร่วมรายการกับ Chic Outlet Shopping®
 • สิทธิพิเศษชุดน้ำชายามบ่าย(High Tea Privilege) ในราคาพิเศษ 500 บาท (จำกัด 1,000 สิทธิต่อเดือน) และ 800 บาท (ไม่จำกัดสิทธิ) ที่ร้านค้าที่กำหนด เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ รวม 50,000 บาทขึ้นไป

เอกสิทธิ์ที่มากกว่า

 • บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge 2 ครั้ง / ปี
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ คุ้มครองสูงสุด 20,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทาง ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 40,000 บาท/ครั้ง
 • บริการเลขาส่วนบุคคล ทุกวันและทุกเวลา

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

บัตรหลัก

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 50,000 บาทต่อเดือน ขึ้นไป

บัตรเสริม

 • อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี
 • อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา / มารดา / ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม
 • แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของบัตรเสริม

เอกสารประกอบการพิจารณา
บุคคลธรรมดา ผู้มีรายได้ประจำ/พนักงานบริษัท/ข้าราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี

กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย

 • แนบสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)
 • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิต KTC Vejthani Visa Signature
สถาบันการเงิน บัตรกรุงไทย (KTC)
ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน visa mastercard jcb unionpay american express
ประเภทบัตร บัตรเครดิตระดับสูง
คะแนนสะสม 25 บาท / 1 คะแนน
อายุคะแนนสะสม ไม่มีวันหมดอายุ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/ บัตร (เฉพาะปีแรก)
บัตรเสริม ฟรีมีเงื่อนไข (บัตรเสริมใบที่ 1-2 ฟรีตลอดชีพ บัตรเสริมใบที่ 3 ขึ้นไป จ่ายค่าธรรมเนียม 500 บาท/ บัตร (เฉพาะปีแรก)
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ 10%
ดอกเบี้ยค้างชำระต่อปี 18%
วงเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 100% ของวงเงิน


บัตรเครดิตแนะนำจาก Tins

เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)