บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานภาครัฐ (KTC Goverment Services)

บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานภาครัฐ
visa mastercard jcb unionpay american express
แนะนำจาก Tins ดูหนัง, ฟังเพลง และ บันเทิง เดินทาง ท่องเที่ยว และ สะสมไมล์
กีฬา และ ออกกำลังกาย สังสรรค์ และ ร้านอาหาร บริจาค
รถยนต์ และ น้ำมัน ส่วนคืนเงินสด ช้อปปิ้งทั่วไป
บ้าน และ คอนโด สุขภาพ และ ความงาม บัตรเครดิตร่วม
บัตรสำหรับองค์กร
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี
 • สิทธิพิเศษในการชำระค่าใช้จ่ายหน่วยงานภาครัฐ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสำหรับสมาชิกบัตรและผู้ร่วมเดินทาง
 • สิทธิพิเศษค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว
รายได้ขั้นต่ำ วงเงินสูงสุด ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ค่าธรรมเนียมรายปี
15,000 บาท / เดือนขึ้นไป 5 เท่าของรายได้ ฟรีไม่มีเงื่อนไข ฟรีไม่มีเงื่อนไข


สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์สำหรับชำระค่าใช้จ่าย

 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวตามพระราชกฤษฏีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม การจัดประชุม การสัมมนา การจัดงาน การจัดนิทรรศการ
 • ค่ารับรองชาวต่างประเทศ
 • ค่าโดยสารเครื่องบินสำหรับข้าราชการหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับทุนการศึกษาที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ.

สิทธิพิเศษเพื่อหน่วยงานภาครัฐ

 • สะดวกสบาย และคล่องตัว เมื่อต้องชำระค่าสินค้า / บริการ เพื่อหน่วยงานรัฐ
 • ลดภาระ และความเสี่ยงในการถือครองเงินสด เพิ่มความปลอดภัย ทั้งผู้ที่มีหน้าที่ชำระเงิน และผู้ดูแลการเบิกจ่าย
 • เพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการ และควบคุมวงเงินการใช้จ่าย
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารเงินงบประมาณโดยลดภาระการคืนเงินยืมทดลอง
 • อุ่นใจด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง
 • รายงานสรุปและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานรัฐ
 • เช็คยอดการใช้จ่ายผ่านบริการออนไลน์ได้ทุกช่องทางที่ TapKTC โมบายแอปพลิเคชัน ดาวน์โหลดได้ที่ App Store และ Google Play หรือ ClickKTC ผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/ClickKTC

อุ่นใจยามเดินทาง

 • สิทธิประโยชน์ด้วยแผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง สำหรับสมาชิกบัตรและคณะบุคคลที่ร่วมเดินทาง ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุดคนละไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อท่าน และวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100 ล้านบาท สำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 1 ครั้ง ต่อ 1 ยานพาหนะ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • รายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือบัตร หรือ
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือบัตร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อบัตรเครดิต บัตรเครดิต KTC เพื่อหน่วยงานภาครัฐ (KTC Goverment Services)
สถาบันการเงิน บัตรกรุงไทย (KTC)
ผู้ให้บริการเครือข่ายการชำระเงิน visa mastercard jcb unionpay american express
ประเภทบัตร บัตรเครดิตเพื่อองค์กร
คะแนนสะสม ไม่มีรายการคะแนนสะสม
อายุคะแนนสะสม ไม่มีรายการคะแนนสะสม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ฟรีไม่มีเงื่อนไข
ค่าธรรมเนียมรายปี บัตรหลัก ฟรีไม่มีเงื่อนไข
บัตรเสริม ไม่มีรายการคะแนนสะสม
วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
ยอดชำระขั้นต่ำ 10%
ดอกเบี้ยค้างชำระต่อปี 18%
วงเงินเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า 100% ของวงเงิน


บัตรอื่นในสถาบันการเงินเดียวกัน

บัตรเครดิตแนะนำจาก Tins

เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2