ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)

จำนวนสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : 4 ประเภท

 • สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียน – ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China)

  • เป็นการจัดหาเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนไม่ซับซ้อน ต้นทุนต่ำ
  • สามารถเลือกระยะเวลาชำระได้
  • ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างคล่องตัว
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ

ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)