ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง ประเทศไทย (citi)

จำนวนสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง : 1 ประเภท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง ประเทศไทย (citi)
 • สินเชื่อบุคคลซิตี้ (Citi Personal Loan) – ซิตี้แบงก์ (Citibank)

  • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
  รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
  20,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล 12 - 60 เดือน อายุ 21 ปีขึ้นไป