สินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt : T/R) – KTB

no image
 • นำเข้าก่อน จ่ายเงินที่หลัง
 • เอกสารครบ จัดการได้แล้วเสร็จใน 24 ชั่วโมง
 • เสริมสภาพคล่องในการดำเนินกิจการ
 • สร้างโอกาสในการค้าระหว่างประเทศ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ไม่เกิน 180 วัน ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

รายละเอียดในการให้บริการ
วงเงินสำหรับการนำเข้า เมื่อนำเข้าสินค้าและต้องจ่ายเงินด้วยการใช้เลตเตอร์ออฟเครดิต L/C (Letter of Credit L/C) สำหรับธุรกิจที่ต้องการเงินมาหมุนเวียนเพื่อสภาพคล่อง หลังจากที่ลูกค้าออก Trust Receipt กับธนาคาร ทางธนาคารจะจ่ายเงินในการซื้อสินค้าให้ก่อนแล้วค่อยนำเงินมาจ่ายคืนธนาคารเมื่อครบสัญญา โดยมี 2 รูปแบบ

 • T/R Sign จ่ายเป็นเงินบาท หรือเงินต่างประเทศ
 • T/Usance จ่ายเงินเมื่อกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกับผู้ขายด้วยเงินตราต่างประเทศ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นลูกค้าที่ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เพื่อนำไปขายต่อหรือผลิตสินค้าเพื่อขาย
 • ต้องมีวงเงินและเปิดวงเงิน L/C พร้อม T/R หรือวงเงิน T/R กับธนาคาร
 • สามารถขอสินเชื่อ เป็นเงินบาทหรือเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาสูงสุด 180 วัน
 • จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน และจ่ายเงินต้นเมื่อครบสัญญา

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • แบบฟอร์มสัญญาทรัสต์รีซีท (T/R)
 • สำเนา Invoice
 • สำเนาเอกสารการขนส่ง เช่น B/L หรือ AWB Truck Receipt หรือ Parcel Post Receipt เป็นต้น

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเพื่อการนำเข้า (Trust Receipt : T/R) – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 180 วัน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)