สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ (KTB Thanawat Loan)

no image
 • วงเงินกู้สูงสุดถึง 12 เท่าของเงินเดือน
 • ดอกเบี้ยต่ำ มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
 • คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ตั้งแต่ 13,000 - 18,000 บาทขึ้นไป สินเชื่อบุคคล 1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ) ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ มีเงินเดือนผ่านบัญชีกรุงไทย ก็ขอสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ได้ สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน คิดดอกเบี้ยตามจริงที่ใช้

จุดเด่น

 • เงินสดสำรองพร้อมใช้ วงเงินกู้สูงสุดถึง 12 เท่าของเงินเดือน
 • สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ยต่ำ มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกันก็ทำได้
 • คิดดอกเบี้ยตามจำนวนเงินใช้จริง ถ้าไม่ใช้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

วงเงินกู้

 • สำหรับหน่วยงานราชการหรือรัฐวิหารกิจที่ต้นสังกัดมีการทำข้อตกลงกับธนาคาร วงเงินกู้สูงสุด 12 เท่าของรายได้
 • สำหรับหน่วยงานเอกชนที่มีการทำข้อตกลงกับธนาคาร วงเงินกู้สูงสุด 10 เท่า ของเงินเดือน
 • สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีการทำข้อตกลงร่วมกันกับธนาคาร วงเงินกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้

เพื่อความอุ่นใจ

 • ลูกค้าสามารถเลือกทำประกันกลุ่มด้วยความสมัครใจเพื่อประโยชน์ของลูกค้าด้วยค่าเบี้ยประกันกลุ่มที่ต่ำ

*เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ

 • มีรายได้จากเงินเดือนขั้นต่ำ 13,000 บาท
 • มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินกู้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 15% ของเงินเดือน

พนักงานราชการ/ พนักงานสัญญาจ้าง/ลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

 • มีรายได้จากเงินเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท
 • มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินเดือนในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25% ของเงินเดือน
 • มีอายุสัญญาจ้างทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี โดยมีระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี และ
 • มีอายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี และมีการต่ออายุสัญญาจ้างมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง

พนักงานบริษัทเอกชน (พนักงานประจำบริษัท)

 • มีรายได้จากเงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาท
 • มีเงินเดือนสุทธิเบิกจ่ายผ่านเข้าบัญชีเงินเดือนในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25% ของเงินเดือน
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัท หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเป็นสวัสดิการแล้ว

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน หากเป็นลูกค้ารายใหม่ที่ใช้บัญชีกรุงไทยไม่ถึง 6 เดือน สามารถยื่นบัญชีอื่นเพื่อการพิจารณาได้

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ (KTB Thanawat Loan)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
1. กรณีมีคนค้ำประกัน/ยกเว้นคนค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ย MRR +3.5% ต่อปี
2. กรณี ผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน
- ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน เจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการกลุ่มพิเศษ คิดอัตราดอกเบี้ย MRR + 5.5% ต่อปี
3. กรณีผู้กู้ต้องมีคนค้ำประกัน แต่เลือกไม่มีคนค้ำประกัน
- พนักงานเอกชน คิดอัตราดอกเบี้ย MRR + 6.0% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุดถึง 12 เท่าของเงินเดือน
ระยะเวลาการกู้ 1 ปี (ต่ออายุปีต่อปีโดยอัตโนมัติ)
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบมีหรือไม่มีบุคคลค้ำประกันก็ได้
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)