โครงการสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผู้แทนจำหน่ายของบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

no image
  • สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
  • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
  • ดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1%
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยซัพพลายเชน สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.) โครงการสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผู้แทนจำหน่ายของบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด เพื่อการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

  • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
  • วงเงินหนังสือค้ำประกัน (P/N)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • 1. เป็นผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
  • 2. ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • 3. ผ่านการตรวจสอบเครดิจบูโร
  • 4. ไม่เคยเป็นหนี้ NPL และไม่เคยทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
  • 5. ไม่เคยถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงิน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ โครงการสินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผู้แทนจำหน่ายของบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 2% ต่อปี
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ วงเงิน ประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)