สินเชื่อกรุงไทย sSME Start-up & Innovation – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

 • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
 • ลดข้อจำกัดหลักประกันไม่เพียงพอใช้ บสย. ร่วมค้ำประกัน
 • ให้วงเงินกู้สูงสุด 2 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ Krungthai sSME Start-up & Innovation สำหรับลูกค้า sSME เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายใหม่ (sSME Start-up) และ ผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยี (sSME Innovation Technology) ที่มีศักยภาพ ต้องการสินเชื่อธุรกิจแต่ขาดหลักประกัน ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยมี บสย.ร่วมค้ำประกัน

 • สำหรับผู้เริ่มต้นธุรกิจสามารถยื่นกู้ได้
 • วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท
 • ลดข้อจำกัดหลักประกันไม่เพียงพอ โดยใช้ บสย. ร่วมค้ำประกัน
 • ให้วงเงินกู้สูงสุด 2 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

กรณีผู้ประกอบการรายใหม่)

 • ผู้กู้ต้องใช้ บสย.โครงการ Start-up & Innovation ร่วมค้ำประกัน
 • ผู้ประกอบการรายใหม่ ต้องผ่าน หรือ อยู่ระหว่าง อบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ จากหน่วยงานอื่นที่ บสย.เห็นชอบ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ 0-3 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

กรณีผู้ประกอบการนวัตกรรมเทคโนโลยี

 • ผู้กู้ต้องใช้ บสย.โครงการ Start-up & Innovation ร่วมค้ำประกัน
 • ผู้ประกอบธุรกิจที่มีนวัตกรรมใหม่ : มีนวัตกรรมใหม่ หรือ สินค้า/บริการ/กระบวนการ แตกต่างจากเดิม
 • ผู้ประกอบธุรกิจที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยี : มีรายชื่อผ่านการพิจารณาคุณสมบัติจากหน่วยงานรัฐ ได้แก่ สวทช. , สนช. , วว , SIPA หรือ หน่วยงานอื่นๆ ที่ บสย. เห็นชอบ
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจ 2 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทย sSME Start-up & Innovation – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+3 %
วงเงินกู้ สูงสุด 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สถานประกอบการ
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ที่ดินเปล่า
- เงินฝากประจำ
- กรณีไม่มีหลักประกัน ใช้ บสย. ร่วมค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)