สินเชื่อกรุงไทย sSME รักกันยาวๆ – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

no image
  • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
  • ผ่อนนาน 10 ปี
  • ปลอดเงินต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ สูงสุด 10 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ หรือ ขยายกิจการ เช่น ลงทุน/ซ่อมแซม/ปรับปรุงทรัพย์สินถาวร หรือ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น

  • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
  • ผ่อนนาน 10 ปี
  • ปลอดเงินต้น (Grace Period) สูงสุด 12 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่มียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี
  • มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
  • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้, ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทย sSME รักกันยาวๆ – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายุสัญญา MRR -1 %
วงเงินกู้ สูงสุด 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สถานประกอบการ
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ห้องชุด
- ที่ดินเปล่า
- เงินฝาก
- พันธบัตรรัฐบาล
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)