กรุงไทย sSME ร้านธงฟ้าประชารัฐ – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

no image
 • ผ่อนดี มีลด
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำ
 • กู้ได้แม้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ ไม่เกิน 7 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

กรุงไทยพร้อมสนับสนุน SMEs โครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐของคุณกู้ได้ แม้ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน* ผ่อนดี มีลด!! สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและติดตั้งเครื่อง EDC
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุนเวียนหรือลงทุนในกิจการ
จุดเด่น

 • ผ่อนดี มีลด*!!
 • อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด MRR -1 %
 • สำหรับวงเงิน T/L ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน* (ให้บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน)
 • กรณีขอสินเชื่อใหม่ หรือ Refinance จากสถาบันการเงินเดิมให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 300% ของราคาประเมินหลักประกัน

ประเภทวงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L)
 • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)
 • วงเงินกู้โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
 • วงเงินหนังสือค้ำประกันไฟฟ้า (L/G)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นผู้ประกอบการ sSME ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยมีเอกสารการเข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐมาแสดง
 • ต้องติดตั้งอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่อง Electronic Data Capture : EDC)
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจอย่างน้อย 2 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ กรุงไทย sSME ร้านธงฟ้าประชารัฐ – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด MRR -1 %
วงเงินกู้ สูงสุด 20 ล้านบาท/ราย
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สถานประกอบการ
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ที่ดินเปล่า
- เงินฝากประจำ
- สำหรับวงเงิน T/L ไม่เกิน 1 ล้านบาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน* (ให้บสย.ค้ำประกันเต็มวงเงิน)
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)