สินเชื่อกรุงไทย sSME EEC 4.0 – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 4.0% ต่อปี
 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • ผ่อนนาน 7 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ธุรกิจมียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท / ปี สินเชื่อธุรกิจ 7 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อธุรกิจ Krungthai sSME EEC 4.0 เพื่อส่งเสริมการลงทุนและยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ พิเศษสำหรับสำหรับผู้ประกอบการ SMEs บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ที่ประกอบธุรกิจอยู่ในจังหวัดชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อยอด เป็นต้น

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 4.0% ต่อปี
 • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
 • ผ่อนนาน 7 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล ที่ประกอบธุรกิจในภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี, ระยอง และฉะเชิงเทรา รวมถึงคู่ค้า, ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง, ธุรกิจต่อยอด หรือ Supply Chain กับธุรกิจในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าวด้วย
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ธุรกิจมียอดขายไม่เกิน 100 ล้านบาท / ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิจบูโร
 • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทย sSME EEC 4.0 – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 % นาน 2 ปี
วงเงินกู้ สูงสุด 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ 7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สถานประกอบการ
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ที่ดินเปล่า
- เงินฝากประจำ
- กรณีไม่มีหลักประกัน (ให้วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท) ให้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)