สินเชื่อกรุงไทย sSME อาคารพาณิชย์ – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  • วงเงินกู้สูงสุด 150 % ของหลักประกัน
  • ดอกเบี้ยต่ำ
  • ผ่อนนาน 20 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ สูงสุด 20 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อธุรกิจ Krungthai sSME อาคารพาณิชย์ สำหรับลูกค้า sSME สนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการ เพื่อซื้อ / ปรับปรุง / ตกแต่ง อาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิช เป็นสถานประกอบการหรือขยายกิจการ หรือ Refinance จากสถาบันการเงินอื่น

  • วงเงินกู้สูงสุด 150 % ของหลักประกัน
  • ดอกเบี้ยต่ำ
  • ผ่อนนาน 20 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • ผู้กู้เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล
  • มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิจบูโร
  • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทย sSME อาคารพาณิชย์ – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR %
วงเงินกู้ สูงสุด 150 % ของหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 20 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สถานประกอบการ
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ที่ดินเปล่า
- เงินฝากประจำ
หมายเหตุ : อาคารพาณิชย์ หรือ โฮมออฟฟิศ หมายถึง อาคารพาณิชย์ , ทาวน์เฮ้าส์ , ทาวน์โฮม ที่มีลักษณะใช้ในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเท่านั้น
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)