สินเชื่อกู้วิกฤตการส่งออก (KTB-SMEs Exporter)

no image
 • ส่งเสริมการส่งออก
 • เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ธุรกิจ SME
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ ตามระเบียบของธนาคาร ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ลักษณะของบริการ
ส่งเสริมการส่งออก และเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ส่งออก

ประเภทและวงเงินสินเชื่อ

 • สินเชื่อเพื่อการส่งออก (Packing Credit ตาม Letter of Credit) และ การรับซื้อตั๋วเงินที่ออกตาม Letter of Credit(FPL) ที่ไม่มี Discrepancy โดยให้พิจารณาวงเงิน Forward Contract ร่วมด้วย
 • วงเงินสินเชื่อตามความจำเป็นของธุรกิจ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

ลูกค้าใหม่

 • เป็น SMEs ตามนิยาม KTB-SMEs ที่เป็นนิติบุคคล สัญชาติไทย
 • ผ่านการตรวจสอบ Credit Bureau
 • มีประวัติส่งออก 6 เดือนที่ผ่านมา

ลูกค้าเดิม

 • เป็น SMEs ตามนิยาม KTB-SMEs ที่เป็นนิติบุคคล สัญชาติไทย
 • เป็นลูกค้าที่ดี ไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้
 • กรณีเคยเป็น NPL ต้องปรับปรุงหนี้และปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประวัติส่งออก 6 เดือนที่ผ่านมา

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกู้วิกฤตการส่งออก (KTB-SMEs Exporter)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ตามระเบียบของธนาคาร
วงเงินกู้ วงเงินสินเชื่อตามความจำเป็นของธุรกิจ
ระยะเวลาการกู้ ตามระเบียบของธนาคาร
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบไม่จำกัดหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ ตามระเบียบของธนาคาร
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามระเบียบของธนาคาร
เอกสารทางด้านหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)