สินเชื่อธุรกิจ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

no image
  • เพื่อสนับสนุนธุรกิจ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve
  • อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ระยะยาว 4%
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
มีสัดส่วนรายได้ที่มาจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (T/L) โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

มาตรการช่วยเหลือ SMEs ตามแนวประชารัฐ เพื่อสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง

อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ระยะยาว 4%*
สิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ธันวาคม 2561

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มียอดขายมากกว่า 100 ลบ. หรือ ต้องการขอสินเชื่อ 20 ลบ. ขึ้นไป
  • มีสัดส่วนรายได้ที่มาจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตั้งแต่ 20% ขึ้นไป
  • มีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจ SMEs ในกลุ่มอุตสาหกรรม 10 S-Curve – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้ระยะยาว 4% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)