สินเชื่อ KTB Smart Money

no image
 • สินเชื่อเงินสดวงเงินสูงถึง 1 ล้านบาท
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้
 • กู้ง่ายๆ ไม่ต้องค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
30,000 บาท/เดือนขึ้นไป สินเชื่อบุคคล สูงสุด 5 ปี อายุ 20 ปีขึ้นไป


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money สินเชื่อเงินสดวงเงินสูง ดอกเบี้ยถูกใจ กู้ง่าย ไม่ต้องค้ไประกัน

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้สุทธิ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • ไม่มีบัญชีเงินเดือนกับกรุงไทยก็ทำได้
 • กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน ไม่ต้องมีคนหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน

วงเงินกู้

 • พนักงานประจำ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
 • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป สูงสุด 5 เท่าของรายได้สุทธิ(เฉลี่ยอย่างน้อย 6 เดือน) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินกู้

 • ผ่อนชำระได้ต่ำสุด 12 เดือน สูงสุด 60 เดือน

เพื่อความอุ่นใจของลูกค้า

 • ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้ สามารถทำบัตร Krungthai Loan Convenience Card สามารถใช้ถอนเงินและซื้อสินค้าได้เหมือนบัตรเดบิททั่วไป สามารถดูยอดเงินคงเหลือ ยอดหนี้ค้างชำระ รวมถึงจ่ายเงินกู้ผ่านตู้ ATM ได้ด้วย
 • ลูกค้าที่ผ่านการพิจารณาเงินกู้ สามารถทำประกันกลุ่ม 400 บาทต่อวงเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท และเพิ่ม 75 บาทต่อปีเพื่อเป็นเบี้ยสำหรับค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ

*เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 • Statement
 • - บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
  - เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

 • เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ KTB Smart Money
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย - พนักงานที่มีเงินเดือนประจำ ดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 20% ต่อปี
- เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ดอกเบี้ยคงที่สูงสุด 22% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 5 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ไม่มีค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อบุคคลแบบไม่มีหลักประกัน
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน ไม่มี


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)