สินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

  • วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน
  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%
  • ผ่อนนาน 12 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ สูงสุด 12 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ Krungthai sSME ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องสำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.) สนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยายการลงทุน และใช้หมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว และธุรกิจต่อเนื่อง

  • วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน
  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%
  • ผ่อนนาน 12 ปี

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือธุรกิจต่อเนื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว เช่น ธุรกิจโรงแรมและที่พัก, ร้านอาหาร, ร้านขายของฝาก, ธุรกิจจำหน่ายตั๋ว, ธุรกิจนำเที่ยว เป็นต้น
  • มีประสบการณ์/ดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิจบูโร
  • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน ,ไม่อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างหนี้ , ไม่มีประวัติเป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4 % ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 12 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สถานประกอบการ
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ที่ดินเปล่า
- เงินฝากประจำ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)