สินเชื่อโรงรับจำนำ (KTB Pawn Shop) – KTB

no image
 • ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน
 • สนับสนุนวงเงินสูงสุด 90% ของมูลค่าทรัพย์จำนำ
 • ใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกันได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเพื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

เรารู้ว่ากิจการต้องใช้เงิน ทรัพย์จำนำโตธุรกิจก็โต เราพร้อมโตไปกับท่านด้วย...สินเชื่อธุรกิจโรงรับจำนำวงเงินสูงสุด 5 เท่า

จุดเด่น

 • ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน
 • สนับสนุนวงเงินสูงสุด 90% ของมูลค่าทรัพย์จำนำ
 • ใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกันได้

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • สนับสนุนสินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อระยะยาวให้แก่ผู้ประกอบการโรงรับจำนำเอกชน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เป็นผู้ประกอบการโรงรับจำนำเอกชน
 • ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการมีประสบการณ์ในธุรกิจไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • ผู้จัดการโรงรับจำนำ (หลงจู๊) มีประสบการณ์ในธุรกิจไม่ต่ำกว่า 8 ปี
 • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อโรงรับจำนำ (KTB Pawn Shop) – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วงเงินกู้ สูงสุด 5 เท่า ของมูลค่าหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกันได้
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)