สินเชื่อธุรกิจอเนกประสงค์ 5 ประเภท (Multipurpose loan for SME) – KTB

no image
 • กู้ได้ ง่ายขึ้นไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้
 • ไม่ยุ่งยากเรื่องเอกสาร
 • วงเงินสูงสุดถึง 10 ล้านบาท
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan) / วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D) ไม่เกิน 7 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กอเนกประสงค์ สำหรับ 5 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจค้าส่ง ธุรกิจบริการ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องเกษตร และธุรกิจการผลิต/โรงงาน ที่กำลังมองหาแหล่งเงินลงทุนเพื่อเสริมสภาพคล่องในธุรกิจ หรือรีไฟแนนซ์ ซึ่งดำเนินธุรกิจมาอย่างน้อย 2 ปี

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • วงเงินกู้อเนกประสงค์ ไม่จำกัดวัตถุประสงค์การกู้ สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็ก
 • (กรณีวงเงินมากกว่า 5 ล้านบาท - 10 ล้านบาท ต้องระบุวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อทุกครั้ง)
 • ยืดหยุ่นด้านเอกสาร สามารถใช้หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆ ประกอบการขอสินเชื่อได้ เช่น บิลเงินสด ใบเสร็จ สัญญาจ้างทำของ ใบส่งของ สรุปยอดบริการรายวัน เอกสารการขาย ผลผลิตทางการเกษตร บิลค่าไฟฟ้า เป็นต้น

ประเภทสินเชื่อ

 • วงเงินกู้แบบมีกำหนดระยะเวลา (Term Loan)
 • วงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนการค้า / ทะเบียนพาณิชย์ / เอกสารทางราชการอื่นๆ
 • กรณีนิติบุคคล แสดงงบการเงินฉบับยื่นสรรพากร (2 ปีย้อนหลัง)
 • สำเนาเอกสารแสดงรายได้ของกิจการ เช่น Statement, บิลเงินสด, ใบเสร็จ, สัญญาจ้างทำของ, ใบส่งของ, สรุปยอดบริการรายวัน, เอกสารการขายผลผลิตทางการเกษตร, บิลค่าไฟฟ้า เป็นต้น

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจอเนกประสงค์ 5 ประเภท (Multipurpose loan for SME) – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี) MRR +2%
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ วงเงิน ประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ สูงสุด 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- สถานประกอบการ
- ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
- ห้องชุด
- ที่ดินเปล่า
- เงินฝากประจำ
ค่าทวงหนี้ 100 บาท/บัญชี/รอบบัญชี
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน ตามระเบียบของธนาคาร


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)