สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (KTB Motorcycle Dealer)

no image
  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน
  • สนับสนุนวงเงินสูงสุดถึง 95% ของมูลค่ารถจักรยานยนต์ในโชว์รูม
  • ใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกันได้
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อสนับสนุนเงินทุนเพื่อใช้ในการขยาย ดำเนินธุรกิจ และใช้หมุนเวียนในกิจการสำหรับผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (Authorized Dealer) ของ HONDA

  • ต่อที่ 1 : อนุมัติวงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน*
  • ต่อที่ 2 : สนับสนุนวงเงินสูงสุดถึง 95% ของมูลค่ารถจักรยานยนต์ในโชว์รูม
  • ต่อที่ 3 : ใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกันได้

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • มีประสบการณ์ในธุรกิจหรือดําเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • ต้องเป็น Authorized Dealer ของ Honda
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสำหรับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (KTB Motorcycle Dealer)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขของธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ สูงสุดถึง 95% ของมูลค่ารถจักรยานยนต์ในโชว์รูม
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจแบบใช้เงินฝากประจำเป็นหลักประกันได้
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)