สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (Loan for Government and State Enterprise) – KTB

no image
  • สะดวก รวดเร็ว ครบทุกความต้องการของธุรกิจก่อสร้างและจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยหนังสือค้ำประกันทันใจ แค่ 1 วัน รับได้เลย
  • เพิ่มสภาพคล่องด้วย (Pre Finance) สูงสุด 30%* ของมูลค่าโครงการ
  • รับซื้องวดงาน (Post Finance) สูงสุด 90%* ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงาน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ธนาคารให้การสนับสนุนสินเชื่อครบวงจรกับผู้ประกอบการที่รับงานจากหน่วยงานราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจ ภายใต้เงื่อนไขพิเศษ ซึ่งธนาคารออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาและ/หรือค้ำประกันการทำสัญญาได้อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนผู้ประกอบการ ให้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโครงการ จนการก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามกำหนด

  • หนังสือค้ำประกันทันใจ ? สูงสุด 10 ลบ. สำหรับผู้ประกอบการที่รับงานจากหน่วยงานราชการ และ/หรือ รัฐวิสาหกิจอนุมัติเร็วเพียงแค่ 1 วัน
  • ให้สินเชื่อ Pre Finance สูงสุด 30% ของมูลค่าโครงการ และ
  • สินเชื่อ Post Finance สูงสุด 90% ของมูลค่าสุทธิในแต่ละงวดงาน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างหรือจัดซื้อ หรือจัดจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
  • ประสบการณ์ในการรับเหมาก่อสร้าง หรือจัดซื้อ/จัดจ้าง ≥ 3 ปี โดยภาครัฐ ≥ 2 ปี
  • ไม่มีประวัติการทิ้งงาน หรือถูกเรียกร้องให้ชดเชยความเสียหาย(Claim) จากหน่วยงานราชการ และ/หรือรัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อสำหรับคู่ค้าภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ (Loan for Government and State Enterprise) – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วงเงินกู้ สูงสุด 10 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิบแบบใช้หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาและ/หรือค้ำประกันการทำสัญญา
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน หนังสือค้ำประกัน


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)