โครงการสินเชื่อสำหรับสถานีบริการน้ำมันบากจาก – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

no image
  • เพื่อสนับสนุนวงเงินหมุนเวียน สำหรับสถานีบริการน้ำมันของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
  • วงเงินสูงสุด 20 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ยต่ำเพียง 1%
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อกรุงไทยซัพพลายเชน สำหรับลูกค้า sSME (วงเงิน 0-20 ลบ.) โครงการสินเชื่อสำหรับสถานีบริการน้ำมันบางจาก เพื่อให้การสนับสนุนวงเงินหมุนเวียน สำหรับสถานีบริการน้ำมันของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
ประเภทวงเงินสินเชื่อ

  • วงเงินกู้เบิกเกินบัญชี (O/D)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมนั ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาไม่ต่ำกว่า 1 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิจบูโร
  • ไม่เคยเป็นหนี้ NPL และไม่เคยทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
  • ไม่เคยถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการเงิน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ โครงการสินเชื่อสำหรับสถานีบริการน้ำมันบากจาก – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 1%
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ วงเงิน ประเภทของหลักประกัน ซึ่งเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)