โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน (Environment Loans for Private Sector) – KTB

no image
  • เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาคเอกชน
  • ถูกต้องตามกฎหมาย
  • คุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจโครงการพิเศษ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำสำหรับภาคเอกชน เพื่อควบคุมบำบัดหรือขจัดมลพิษ

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • ดอกเบี้ยต่ำ
  • ถูกต้องตามกฎหมาย เอกชนมีระบบบำบัดขจัดมลพิษ และของเสียที่ได้มาตราฐาน
  • คุ้มค่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจการดำเนินการได้อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • ภาคเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดอากาศเสีย หรือกำจัดของเสีย เพื่อควบคุม บำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมหรือการดำเนินกิจกรรมของตนเอง หรือการนำเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ในสถานประกอบการ อาทิ เช่น นิคม/เขตประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาลเอกชน โรงแรม ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์ หรือสถานประกอบการอื่นๆ เป็นต้น
  • เอกชนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสีย ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ โครงการเงินกู้เพื่อสิ่งแวดล้อม ภาคเอกชน (Environment Loans for Private Sector) – KTB
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี
วงเงินกู้ ตามความจำเป็นของธุรกิจ
ระยะเวลาการกู้ สูงสุดไม่เกิน 7 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจโครงการพิเศษแบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)