โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6

no image
  • สนับสนุนการลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน
  • ดอกเบี้ยต่ำ
  • สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจโครงการพิเศษ 5 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อโครงการพิเศษ โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6 คุ้มค่า ต้นทุนต่ำ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพื่อความยั่งยืนของกิจการ
จุดเด่นผลิตภัณฑ์

  • สนับสนุนการลงทุนในโครงการอนุรักษ์พลังงาน ลงทุนอย่างคุ้มค่าในระยะยาว
  • ดอกเบี้ยต่ำ กระตุ้นให้กิจการต่างๆ สนใจในการลงทุน
  • สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ในการประเมินเทคโนโลยีและความคุ้มค่าของโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล สัญชาติไทย หรือมีส่วนของผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 เป็นของคนไทย
  • ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หากเคยเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) มาก่อนต้องได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • กรณีเป็นบริษัทจัดการพลังงงาน (ESCO) ต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานภายใต้การดำเนินงานของสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยสถาบันการเงิน ระยะที่ 6
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.5% ต่อปี
วงเงินกู้ วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาทต่อโครงการ
ระยะเวลาการกู้ 5 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด ตามอัตราที่ตกลงกับลูกค้าแต่ละราย
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)