มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 2561 – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

no image
  • ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1%*
  • ปลอดเงินต้นนาน 12 เดือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 2561 สำหรับลูกค้าทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่ธุรกิจได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1%*
สินเชื่อเดิม

  • ปลอดเงินต้น 12 เดือน*
  • ขยายระยะเวลาสัญญา 12 เดือน*

สินเชื่อเพิ่ม

  • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%*
  • ปลอดเงินต้น 12 เดือน*

*สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 หรือวงเงินหมดก่อน แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ มาตรการช่วยเหลือลูกค้า ผู้ประสบปัญหาอุทกภัย 2561 – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเริ่มต้น 4%*
วงเงินกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)