สินเชื่อกรุงไทย (Convenience Forward Contract) – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

no image
  • ให้วงเงิน Forward Contract ไม่จำกัด
  • ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  • วงเงินสูงสุด 100 ล้าน สำหรับลูกค้าสินเชื่อใหม่
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง เพื่อการค้าต่างประเทศ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

บอกลาความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลื่ยนเงินตราต่างประเทศ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธนาคารกรุงไทยช่วยคุณได้ ด้วยวงเงิน Forward Contract โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน*

ลูกค้าสินเชื่อเดิม
“ให้วงเงิน Forward Contract ไม่จำกัด โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่ม*”

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจในประเทศไทย
  • มีประสบการณ์ในธุรกิจนำเข้า-ส่งออกไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
  • หลักเกณฑ์อื่นๆ ตามกำหนด

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อกรุงไทย (Convenience Forward Contract) – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วงเงินกู้ ให้วงเงิน Forward Contract ไม่จำกัด สูงสุด 100 ล้าน ( ลูกค้าสินเชื่อใหม่)
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน หลักประกัน
- บุคคลค้ำประกัน
ลูกค้าสินเชื่อใหม่
- ให้วงเงิน Forward Contract โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน* สูงสุด 100 ล้าน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)