สินเชื่อธุรกิจจ่ายดี ทวีคูณ – ธนาคารกรุงไทย (KTB)

no image
  • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน
  • ผ่อนนาน... 10 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 5% ปีแรกสำหรับวงเงินกู้ระยะยาว
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง สูงสุด 10 ปี ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อกรุงไทยจ่ายดีทวีคูณ เป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อธุรกิจ SMEs ทุกประเภท ได้แก่ วงเงิน T/L, W/C, L/G ยกเว้นวงเงินประเภท Trade Finance และ Buyer O/D
วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน Financial Need ของลูกค้า (พิจารณาเฉพาะวงเงินที่มีกับ KTB เท่านั้น) และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า
จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

  • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน*
  • ผ่อนนาน... 10 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ Fixed Rate 5%* ปีแรกสำหรับวงเงินกู้ระยะยาว เมื่อสมัครสินเชื่อและยื่นเอกสารครบภายใน 30 ธ.ค. 61

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำนด


ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อธุรกิจจ่ายดี ทวีคูณ – ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สถาบันการเงิน ธนาคารกรุงไทย (KTB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยพิเศษ Fixed Rate 5%* ปีแรกสำหรับวงเงินกู้ระยะยาว เมื่อสมัครสินเชื่อและยื่นเอกสารครบภายใน 30 ธ.ค. 61
วงเงินกู้ สูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 10 ปี
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)