โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ – ธ.ก.ส.

no image
 • เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
 • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่กำหนด สินเชื่อเอนกประสงค์ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

วัตถุประสงค์

 • เป็นค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือบุคคลในครอบครัวในการเดินทางไปรับจ้างแรงงานเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ

วงเงิน

 • ประเทศสวีเดน สูงสุด 75,000 บาท
 • ประเทศฟินแลนด์ สูงสุด 65,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • เกษตรกรลูกค้า และบุคคลทั่วไปซึ่งขอกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปรับจ้างแรงงานเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ โดยการจัดส่งของบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมจัดหางาน

เอกสารสำคัญที่ใช้ประกอบการเดินทาง
ประเทศสวีเดน

 • สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมประทับตราวีซ่า
 • สำเนาหนังสือสัญญาจ้าง

ประเทศฟินแลนด์

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจากต่างประเทศ
 • หนังสือรับรองรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศฟินแลนด์

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ โครงการสินเชื่อเพื่อไปทำงานต่างประเทศ – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
วงเงินกู้ วงเงินกู้ประเทศสวีเดน สูงสุด 75,000 บาท และวงเงินกู้ประเทศฟินแลนด์ สูงสุด 65,000 บาท
ระยะเวลาการกู้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)