สินเชื่อเงินด่วน A-CASH – ธ.ก.ส.

no image
  • เงินด่วนทันใจ อนุมัติไว มีเงินใช้แน่นอน
  • สินเชื่อเพื่อผู้ที่ต้องการเงินด่วน
  • ตอบสนองความจำเป็นในครัวเรือน
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อเอนกประสงค์ ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญาเงินกู้ ส่งดอกเบี้ยครบต่ออายุสัญญาได้ ไม่ระบุ


สิทธิประโยชน์

สินเชื่อเงินด่วน A-Cash เงินด่วนทันใจ อนุมัติไว มีเงินใช้แน่นอน เพื่อผู้ที่ต้องการเงินด่วนและตอบสนองความจำเป็นในครัวเรือน

วัตถุประสงคของเงินกู้

  • เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ประเภทเงินกู้

  • เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

  • เป็นเกษตรกรลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี
  • ณ วันที่ขอกู้เงินต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ
  • ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อเงินด่วน A-CASH – ธ.ก.ส.
สถาบันการเงิน ธ.ก.ส. (BAAC)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ย = MRR ต่อปี
ปัจจุบัน MRR = 7.00% ต่อปี
วงเงินกู้ สูงสุด 50,000 บาท สามารถเบิกถอนได้หลายครั้งตามวงเงินที่มีอยู่
ระยะเวลาการกู้ ไม่เกิน 1 ปี นับจากวันทำหนังสือสัญญาเงินกู้ ส่งดอกเบี้ยครบต่ออายุสัญญาได้
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อเอนกประสงค์แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- จำนองอสังหาริมทรัพย์
- ใช้บุคคลอย่างน้อย 2 คน ค้ำประกัน
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)