ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์ (Central World)

ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารยูโอบี ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารซิตี้แบงก์
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ 10:30 - 22:00
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ 10:00 - 22:00
ห้างสรรพสินค้า
ที่อยู่ เลขที่ 999/9 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ธนาคารที่อยู่ในเซ็นทรัลเวิลด์ (Central World)