ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (GSB Central World)

เวลาทำการ 10:00 - 19:00
TEL 02-251-0008-10
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ (Central World)
ที่อยู่ เลขที่ 4, 4/1-4/2, 4/4 ชั้น 4 เลขที่ห้อง B401/NN เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
พิกัด อยู่ชั้้น 4 โซนธนาคาร ตรงข้ามกับ TG FONE
สินเชื่อ CIMB

บัตรเครดิตของธนาคารออมสิน (GSB)