ธนาคารธนชาต สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (Thanachart Bank Central World)

เวลาทำการ 10:00 - 20:00
TEL 02-646-1346-9, 02-646-1353
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ (Central World)
ที่อยู่ เลขที่ 4, 4/1-2 และ 4/4 ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
พิกัด อยู่ชั้้น 4 โซนธนาคาร
สินเชื่อ CIMB

บัตรเครดิตของธนาคารธนชาต (Thanachart Bank)