ธนาคารทหารไทย สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ (TMB Central World)

เวลาทำการ 11:00 - 20:00
TEL 02-646-1284-5
ห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล (Central Group)
สาขา เซ็นทรัลเวิลด์ (Central World)
ที่อยู่ เลขที่ 4,4/1-2 ชั้น 4 เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
พิกัด อยู่ชั้้น 4 โซนธนาคาร
สินเชื่อ CIMB

บัตรเครดิตของธนาคารทหารไทย (TMB)