สินเชื่อ TMB SME 3 เท่า พร้อมเพิ่ม – ธนาคารทหารไทย (TMB)

no image
  TMB SME 3 เท่า พร้อมเพิ่ม ให้คุณใช้ของใกล้ตัว มาช่วยเพิ่มเงินทุนให้ธุรกิจได้มากขึ้น
 • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
 • ให้วงเงินเพิ่มอีก 10% เมื่อนำลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง เครื่องจักรมาจดทะเบียนหลักประกัน
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
รายได้ขั้นต่ำ ประเภทสินเชื่อ ระยะเวลาการกู้ อายุผู้สมัคร
ไม่ระบุ สินเชื่อธุรกิจ SME สูงสุด 30 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้และประเภทของหลักประกัน อายุ 20 – 65 ปี


สิทธิประโยชน์

 • ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
 • เมื่อนำลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง เครื่องจักรมาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจกับ TMB ให้วงเงินเพิ่มอีก 10%
 • วงเงินส่วนเพิ่มจากการจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท
 • ธุรกิจเติบโตต่อเนื่อง มีโอกาสรับเงินทุนเพิ่มได้อีก แค่เดินบัญชีสม่ำเสมอกับ TMB

หมายเหตุ : รับเงินภายใน 15 วันทำการ (โดยเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าได้ส่งเอกสารครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด)

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในประเทศไทย
 • ดำเนินกิจการมาแล้ว 2 ปีขึ้นไป
 • มียอดขายต่อปีไม่เกิน 100 ล้านบาท
 • เจ้าของ/ผู้บริหารหลัก มีอายุ 20 – 65 ปี
 • มีประวัติทางการเงินที่ดี ไม่มีเช็คคืนและไม่ประวัติค้างชำระ
 • ไม่เป็น NPL หรือ ไม่อยู่ระหว่างปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ข้อมูลพื้นฐานของ

ชื่อผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ TMB SME 3 เท่า พร้อมเพิ่ม – ธนาคารทหารไทย (TMB)
สถาบันการเงิน ธนาคารทหารไทย (TMB)
รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 3.00%
วงเงินกู้ วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาการกู้ สูงสุด 30 ปี ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การกู้และประเภทของหลักประกัน
ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน - ค่าธรรมเนียมค้ำประกันวงเงิน ให้เป็นไปตามประกาศของ บสย. (กรณีใช้ บสย.ค้ำประกัน) / ค่าธรรมเนียมอื่นนอกจากที่ระบุไว้ ให้เป็นไปตามประกาศของธนาคาร
รูปแบบการค้ำประกัน สินเชื่อธุรกิจ SME แบบใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
- อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ใช้เป็น สถานประกอบการหรือบ้านพักอาศัย)
- ลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง เครื่องจักร โดยจดทะเบียนกับ TMB เป็นลำดับแรก
ค่าทวงหนี้ โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ
เอกสารทางด้านหลักประกัน โปรดสอบถามผู้ให้บริการสินเชื่อ


เลือกตามสถาบันการเงิน


เลือกตามสถาบันการเงิน 2


ขออภัยค่ะ

บัตรนี้อยู่ระหว่างรอลิงค์โดยตรงจากสถาบันการเงิน
บัตรที่มีลิงค์สมัครโดยตรงตามด้านล่าง

อิออน (AEON)
ซิตี้แบงก์ (Citibank)
บัตรกรุงไทย (KTC)
ธนาคารธนชาต (Thanachart)
ธนาคารทหารไทย (TMB)
ธนาคารยูโอบี (UOB)